två sanningar närmar sig varandra

Kunstforeningen for Helsingør og Omegn och Helsingborg Konstförening arrangerar två temautställingar under titlen “Kunst på kryds/ Konst på kryss, henholdsvis på Kulturværftet i Helsingør og i Gamla Tullhuset i Helsingborg. Konstnärarna vill i Helsingør disponera fritt över temaet Självporträtt.De utställande konstnärna är:
Agneta Sofi adotter (SE), Gordon Skalleberg (SE), Jeff Ibo (DK), Lisa Lach-Nielsen (DK), Magdalena Cavallin (SE), Martin Severinson (SE), Mette Rørsted (DK), Mona Precht (DK), Pernille Krog (DK) og Örjan Righard (SE).

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>